Ik ben het waard!

Overzicht in mijn leven

Investering in jezelf:


60 min

€ 75.00

Tijdens deze sessie gaan we na wat jou tegenhoudt om je leven sterk en krachtig verder te zetten. We kijken hoe het voorheen ging, wat er nu is en hoe je verder wil. We gaan na wat de verandering in je leven heeft teweeggebracht en hoe we je een duwtje in de rug kunnen geven om jouw levenspad nog duidelijker gaan te zien en te bewandelen.

Wanneer we tijdens deze sessie een helende energie gaan aanspreken is dat de rasterenergie. Op dat moment maak ik contact met de aarde en universele rasters, om jouw Goddelijke blauwdruk (deze bevat info over jouw unieke talenten, en pad, je goddelijke plan en jouw bestemming en vermogens) weer te restaureren.

Dit biedt je:


• Heling op diepgaand niveau van je mentale, emotionele en fysieke lichaam

• Reiniging en herstel van energetische blokkades

• Rust

• Een duidelijk zicht op je leven en je doel

• Beterschap in mentale en mogelijk ook fysieke klachten. vb: Mensen met lage rugpijn voelen verbetering in hun klachten na enkele sessies.


Door het gebruik van de rasterenergie wordt het zelfhelend vermogen van jouw Goddelijke blauwdruk weer aangewakkerd.


Jouw goddelijke blauwdruk bevat de informatie over je unieke talenten en pad, je ‘divine plan’, bestemming of vermogen.


Vanaf de geboorte maak je als mens dingen mee die stempels drukken in je blauwdruk. Daardoor raak je soms een beetje op een zijspoor van jouw pad of verlies je je talenten misschien uit het oog.


Tijdens deze healing, waarbij gebruik gemaakt wordt van de hoog frequente trilling van de rasters*, kunnen deze stempels en energetische blokkades gereinigd en hersteld worden. Zo krijg je een heling op diepgaand niveau van het mentale, emotionele en fysieke lichaam. Het zelfhelend vermogen wordt geactiveerd, het aura wordt hierdoor hersteld en karmische belasting die jou niet meer dient zal verdwijnen.


*Om de aarde en in het universum bevinden zich rasters, wij als mens zijn daar onlosmakend mee verbonden. Deze rasters lijken een beetje op de meridianen die zich bevinden in ons lichaam. Van de energie van deze rasters kunnen we we gebruik maken om onze Goddelijke blauwdruk als het ware te 'herbedraden'.


Deze healing gebeurt in overeenstemming met jouw hogere zelf. Dat houdt in dat je op het moment van de healing aangeboden krijgt die jij nodig hebt en kan verwerken op dat moment.